MoneyGold

Politica confidențialitate

1. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare:

Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și SC INVEST INTERMED, respectiv MONEYGOLD sunt înlocuite prin prevederile prezențelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui site, va rugăm să părășiți acest site.

Site-ul este administrat de SC INVEST INTERMED, cu sediul în Pitești, Str. Teilor, nr. 54, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/628/2001, CUI16312068, denumită în continuare MONEYGOLD.

2. Politică confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu politică de confidențialitate. (Accesul se face prin site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate că neconfidentiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informații de natură personală. Această are că scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl/o contacta. MONEYGOLD va păstra confidențialitatea acestor informații. Unele informații solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date). Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Utilizatorii care au pus la dispoziție materiale sau alte tipuri de conținut (norme, imagini, comentarii și alte adăugări posibile privind conținutul) acordă MONEYGOLD și afiliaților săi dreptul nerestricționat, non- exclusiv, neprivilegiat, perpetuu, irevocabil și pe deplin transferabil de a folosi, reproduce, modifică, adapta, publică, traduce, crea versiuni derivate, distribui și afișa astfel de materiale în orice media, în lume. Utilizatorii se angajează să nu facă nici o plângere împotriva MONEYGOLD pentru utilizarea conținutului pus la dispoziție de către aceștia. Toate informațiile personale furnizate prin intermediul acestui site vor fi tratate în concordanță cu politică de confidențialitate a site-ului.

Utilizatorul este singur responsabil pentru informațiile, textele, materialele postate/încarcate/transmise prin contul de acces creat și totodată este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conținut, astfel cum este dreptul de autor definit și protejat prin lege.

3. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și va este oferit “că atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie această expresă sau implicită.

4. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. MONEYGOLD și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site- ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezultă din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau. MONEYGOLD nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio dauna sau viruși care ar putea să va infecteze computerul sau alte bunuri în urmă accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

5. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât MONEYGOLD. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori această. MONEYGOLD nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, MONEYGOLD își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;

Sunt inexacte, incomplete sau conțîn informații înșelătoare;

Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

Nu oferă securitate adecvată;

Conțîn viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;

Sunt licențioase sau calomnioase.

6. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

MONEYGOLD poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a poștă sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordona Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât Compania, la alegerea să, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau

încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului sau. Nu veți consideră Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAȚI ACEST SITE PE PROPRIA RĂSPUNDERE. NICI COMPANIA MONEYGOLD, NICI AFILIAȚII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENȚII SĂI SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

7. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competențe din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

8. Imaginile de pe site

Pozele de pe acest site sunt cu titlu de prezentare și pot fi diferite față de realitate datorită modificărilor punctuale.